Frukostseminarium med YSP och SBAB! – 13 februari (Stockholm)

Efter #metoo-uppropen och många bevis på respektlösa och ojämlika normer och beteenden i vårt samhälle bestämde vi oss på SBAB för att konkret åstadkomma en förändring. Det finns mycket kvar att göra på våra arbetsplatser kopplat till alla sju diskrimineringsgrunderna. Men en sak är säker; det är inte affärsmässigt att inte vara inkluderande. All forskning…