Vilka vi är?

Young Sustainability Professionals, eller YSP, är ett nätverk för unga i hållbarhetsbranschen i Sverige. Ute på företagen, i organisationerna, de ideella föreningarna och på partikanslierna är vi med och driver på, utmanar och arbetar för att en hållbar framtid ska bli verklighet.

 

Varför vi finns?

YSP står bakom Agenda 2030 och dess mål för en hållbar utveckling i Sverige och i världen. Syftet med YSP är att stärka genomförandet av Agenda 2030 genom att främja partnerskap och kunskap om hållbarhetens alla dimensioner. Som organisation driver YSP inga specifika frågeställningar eller initiativ utan fungerar som ett forum där medlemmar kan bygga yrkesnätverk, kompetensutvecklas inom hållbarhetsfrågor och hitta partners för att driva olika hållbarhetsinitiativ. Vi är en oberoende och partiobunden ideell organisation som verkar för att våra medlemmar ska utöka sina nätverk och lyckas i sitt förändringsarbete. Det tror vi gör skillnad för att snabbare ställa om till en hållbar utveckling.

 

Vad vi gör?

YSP nätverksplattform drivs genom fyra huvudaktiviteter

1) Facebookgruppen

Kärnan i YSP är vår Facebook grupp där medlemmar fritt kan diskutera frågor, dela kunskap och ge tips till varandra. Vi ber dock medlemmar att respektera att gruppen framför allt är till för interaktion och utbyte, varför spridning av information som kan uppfattas som reklam för den egna verksamheten eller dylikt undanbedes.

2) Event

YSPs medlemmar bjuder löpande in varandra till kompetenshöjande event för att vi hela tiden ska kunna driva hållbarhetsagendan framgångsrikt.

3) Nätverksträffar

Under våra nätverksträffar ges vi möjlighet att under avslappnade former träffa verksamma från olika typer av organisationer och branscher med olika kompetenser och intressen kopplat till hållbarhet. Här bryts de för hållbarhetsutvecklingen så skadliga ”silosarna” och broar kan byggas som möjliggör förändring på riktigt.

4) Årlig konferens

En gång om året samlar vi medlemmarna på en konferens med fokus på erfarenhetsutbyte, fördjupat lärande och YSPs arbete och strategier framåt.

Mer information om YSP, kommande och genomförda träffar och annat kan du läsa om här på hemsidan eller i facebookgruppen.

 

Bli Medlem

YSP:s Styrdokument

Stadgar

Medlemsvillkor

Diversity Action Plan

Strategikarta

Årsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020