Vill du bli medlem i nätverket YSP? Gå in i vår Facebookgrupp och ansök om att bli medlem.

Kriterier för att bli medlem

  • YSP riktar sig till de som är yrkesverksamma inom hållbarhetsbranschen. Det innebär att man är färdig med sin utbildning och att man i sitt yrke arbetar med hållbarhetsfrågor på något sätt. Myndighet, civilsamhälle, start-up eller inom näringslivet spelar ingen roll – nätverket ska spegla verkligheten och de möjligheter som finns att arbeta med hållbarhetsfrågor idag.
  • Våra medlemmar ska även identifiera sig som ”young professional” då nätverket riktar sig till de som är i början av sin karriär och relativt nya inom hållbarhetsfältet.

Syftet är att ge medlemmar som redan arbetar möjligheten att utvecklas tillsammans. För att detta ska kunna ske hänvisar vi vänligt er med intresse för hållbarhetsfrågor men som i dagsläget inte arbetar direkt med frågorna till andra forum.