Bli styrgruppsansvarig för YSP Sverige

Young Sustainability Professionals (YSP) är ett nätverk för unga i hållbarhetsbranschen i Sverige. Syftet med YSP är att stötta personer som i sina yrkesroller driver hållbarhetsagendan framåt. Inom företagen, i organisationerna, myndigheter, de ideella föreningarna och på partikanslierna är YSP:are med och driver på, utmanar och arbetar för att en hållbar framtid ska bli verklighet.…