Bli nätverksansvarig i Stockholm, Göteborg eller Malmö!

Young Sustainability Professionals (YSP) växer och intresset för organisationen är stort. Tanken med YSPär att sammanföra de som arbetar med hållbarhetsfrågor för att vi tillsammans ska kunna accelerera positiv förändring. Kärnan i organisationen är facebook-gruppen där alla medlemmar får möjlighet att både ge och få inspiration, tips och hjälp framåt. För att skapa givande relationer…