”Kombinationen av medvetna individer och stödjande system tror jag är det vinnande konceptet.”

Under ’Medlemmar berättar’ får YSP:s medlemmar möjligheten att dela med sig av till exempel hur de började arbeta med hållbarhet, viktiga hjärtefrågor eller vad som är det bästa med deras jobb. Den här gången berättar Mattias Holmström, hållbarhetsansvarig på management konsultfirman Trivector LogiQ AB i Lund.   Hej Mattias! Vad arbetar du med (och på vilket sätt arbetar…