YSP Årstämma 2023

Kära YSP, Varmt välkomna till denna härliga organisations årsstämma! Vi kommer gå igenom vad som hänt inom YSP år 2022 och blicka framåt för år 2023 (läs alla dokument på här: https://drive.google.com/drive/folders/1UJHLztVuaIcJbnmqxXmN2SNaYNGq-Gci?usp=shari Valberedningen kommer presentera förslag för ny styrelse, valberedning och revisor. Om du har en motion så kan du lämna in den fram till…