Digitalt samtal om hållbar utveckling i pandemins spår – 2 april

KONTEXT: Pandemi. Social distansering. Lock down. Permittering. Varsel. Flattening the curve. Recession. Konkurs. Nya affärsmodeller. Digitaliserat arbetssätt. En ny verklighet har snabbt utvecklats runt omkring oss och världen är i kris. I dessa tider är det naturligt att uppleva känslor av förlust, rädsla, oro och förvirring när vi försöker förstå hur vi ska navigera framåt.…