Kallelse till YSPs årsmöte 24 mars 2020

Varmt välkomna till YSPs årsmöte! På mötet kommer vi bland annat att titta tillbaka på året som gått, besluta om nya rolltillsättningar inom YSP samt gå igenom mindre föreslagna ändringar av stadgarna. Har du idéer eller förslag på punkter att ta upp? Motioner till årsmötet ska tillhandahållas styrgruppen (antingen via Facebook eller ysp.sweden@gmail.com) senast en…