After Work – 20 februari (Stockholm)

[English below] Kära YSP:are, Under våra AW-kvällar ges vi möjlighet att under avslappnade former träffa verksamma från olika typer av organisationer och branscher med olika kompetenser och intressen kopplat till hållbarhet. Här bryts de för hållbarhetsutvecklingen så skadliga ”silosarna” och broar kan byggas som möjliggör förändring på riktigt. När: Torsdag 20 februari från kl. 18.00…