AW med Prime och YSP – Hur kommunicerar man hållbarhetsarbete?

Hållbarhet är en av vår tids största frågor och företag förväntas i allt större utsträckning ta sitt ansvar för att säkerställa omställningen till ett hållbart samhälle. Men vad krävs för att prata om hållbarhet på ett trovärdigt sätt som väcker uppmärksamhet? Varm välkomna till en kväll med Primes hållbarhetsteam och YSP – Young Sustainability Professionals,…