YSP nätverket välkomnas på AW hos LRF MEDIA! Tema: Att jobba med hållbarhet i ett mediehus

Välkommen till YSP-träff hos LRF Media med tema:  Hur är det att jobba med hållbarhet i ett mediehus?  Vi bjuder spaningar, dryck och tilltugg. Du bjuder på dig själv och din kunskap! 23 OKTOBER. kl. 17-20.  Mingel från 17, spaningarna börjar klockan 18.  Sista anmälningsdag: 20 oktober Spaning 1: Omvärldsbevakning, LRF Media:  ”Medias bevakning av hållbarhet och klimat handlar mer om skam…