Summering – Almedalen 2018

Årets upplaga av Almedalen går i mål och YSP:aren Amanda Borneke blickar tillbaka på veckans höjdpunkter. Nedan sammanfattas Almedalens trender och framtida spaningar. Almedalen är en unik mötesplats för opinionsbildare och påverkans-aktörer som vill skapa strategier kring dialog, demokrati och delaktighet. Sverige hade inte varit det land vi är idag utan Almedalen. Från att vara…