Vill du vara med och ta YSP till nya höjder?

Vi söker nu 2-3 kandidater till YSPs styrgrupp samt kandidater till övriga poster!

YSP är en plattform för idéer, diskussion och kontakt mellan personer, sektorer och branscher. När nätverket startades 2016 var vi ett 20-tal medlemmar och på kort tid har vi vuxit till en självklar aktör med över 900 medlemmar som alla jobbar mot samma mål – att uppnå förändring och skapa en hållbar framtid. Under åren har nya kontakter knutits, flertalet större events samt återkommande AWs har ägt rum runtom i Sverige och innan sommaren anordnades även YSPs första konferens hos Sida i Härnösand.

Nätverket skulle inte vara något utan våra medlemmars initiativ och engagemang, men styrgruppen har en viktig roll i utvecklingen av YSP för att sätta ramarna framåt. Vi söker nu dig som är intresserad av att fortsätta utveckla YSP.

Vi tror att du som styrgruppsmedlem är i början av din karriär inom hållbarhet och har ett genuint intresse för YSP och verksamhetsutveckling för att få strukturer på plats för nätverket. Styrgruppen träffas regelbundet i Stockholm (viss möjlighet att medverka på distans finns) och tidsåtgången uppskattas till cirka 10h/månad utöver större events, konferenser eller liknande. Styrgruppen har bland annat som ansvar att:
* utveckla YSP till det självklara nätverket för young professionals inom hållbarhet
* godkänna och ha kontakt med nätverkets medlemmar
* samordna events, AWs och konferenser
* hålla YSPs hemsida och Facebook-sida uppdaterad
* kalla till årsmöten och rapportera om det gångna året

Övriga poster;
Vidare så är medlemmar i YSP även välkomna att ansöka till att kandidera till valberedningen eller till posten som revisor! Valberedning stöttar styrgruppen vid val av nya poster och revisorn gör granskning av ekonomin i föreningen.

Är du intresserad av att kandidera till styrguppen eller någon av de andra rollerna? Vänligen inkom med din ansökan till Linda och Säde i valberedning på Linda.petersson1989@gmail.com samt S.virkamaki@hotmail.com senast den 15/1 2019. Skriv kort Intro om dig och vem du är, vad du önskar bidra med samt kort motivering kring varför! Märk din ansökan med vilken roll!

Beslut kring rollerna tas vid årsstämman i vår. Mer info om detta kommer längre fram.

Väl mött!
Önskar Linda och Säde i Valberedningen

 

Young Sustainability Professionals
Young Sustainability Professionals